Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

odnowa
0842 8b81
where is my balloon?

January 18 2018

5868 87d9 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viagive--me--love give--me--love
odnowa
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
odnowa
Czasami zwykłe przeżycie kolejnego dnia wymaga niemal nadludzkiej siły.
— Jojo Moyes
odnowa

Dzisiaj jest dzień na zapłakanie.

Zwinięta w kłębek, schowam się pod kołdrą i będę tęsknić. 

Głośno i rozpaczliwie.

Bo dużo jest we mnie żalu i samotności. Niewykorzystanej miłości po prostu.

— m
odnowa
2908 8791 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaanastasie anastasie
odnowa
9681 293f
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
odnowa
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
odnowa
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku vianiemaproblemu niemaproblemu
odnowa
Moje życie to jedno wielkie, niedokończone samobójstwo.
— Barbara Rosiek
Reposted fromwhodare whodare viaoutoflove outoflove
odnowa
Reposted frommefir mefir vianiemaproblemu niemaproblemu
odnowa
2101 177a 500
Paweł Paliński "Zapłacz, a ja cię ukoję, rzekła śmierć"
Reposted fromkartoNik kartoNik vianiemaproblemu niemaproblemu
odnowa
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitwaslove itwaslove
odnowa
Czasami trzeba po prostu odpuścić. Przestać żebrać. Puścić dłoń, która wcale nie chce nas trzymać. Zamknąć oczy na to, co nie chce być w zasięgu wzroku. Odwrócić się i iść.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaitwaslove itwaslove

January 17 2018

odnowa
8620 bc9f 500
Reposted frompiehus piehus viate-quiero te-quiero
odnowa
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted frommessinhead messinhead viaazazel azazel
odnowa
Brak snu to nic, problem to chcieć po nim żyć.
Reposted fromorchis orchis viaazazel azazel
odnowa
Wiem, jak to jest, widzieć potwory nawet wtedy, gdy odeszły.
Tak naprawdę nigdy nie odchodzą.
Widzisz je, kiedy zamykasz oczy.
— Supernatural S13E05
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaazazel azazel
odnowa
Zwiedziłem piekło zanim coś we mnie pękło.
— Filipek feat Kartky-Szukaj mnie tam
Reposted frompastelowe pastelowe viaazazel azazel
odnowa
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnirvitii nirvitii viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl