Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

odnowa
9290 f902 500
life is a bitch.

October 15 2017

odnowa
4258 45cc
Reposted fromtress tress viatoniewszystko toniewszystko
odnowa
7162 7b2a
Reposted bytoniewszystko toniewszystko

October 12 2017

odnowa
odnowa
Ale żadne słowa tego nie opiszą
Co poczuć może człowiek ciemną jesienną nocą
— Kult - Lewe lewe loff
Wpadłam w moją wewnętrzną histerię. Nie krzyczałam, nie płakałam głośno, nie biegałam i nie wyrywałam sobie włosów z głowy. Po prostu w jednej chwili coś we mnie stłukło się i przyrosłam do chodnika, nie mogąc zrobić kroku do przodu.
— Kaja Platowska ,,Po prostu mnie przytul” 
Boli mnie. Nie bardzo wiem co. Coś we mnie. Bardzo dawne cierpienie, które korzeniami sięga dalej niż pamięć.
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen

odnowa
2114 085b
soup...
Reposted fromfadenb fadenb viasweetnothingg sweetnothingg
odnowa
5879 d2c6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoutoflove outoflove
odnowa
Bez względu na wszystko ja się już nie odkocham.
— Barbara O'Neal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
9508 14b4
Reposted fromkostuchna kostuchna viaoutoflove outoflove
odnowa
9600 6497
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte via100suns 100suns
odnowa
4143 f517
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna via100suns 100suns
odnowa
Październikowe i ostre powietrze lepiej by smakowało w innym mieście,nie tu.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromolakocie olakocie viaesperantoo esperantoo
odnowa
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego

October 11 2017

9423 d30d 500

hazardgear:

knittingproblems:

I need this on a shirt or something

YES.

Reposted fromnighters nighters viatoniewszystko toniewszystko
odnowa
odnowa
Więc, czy masz odwagę?
— Arctic Monkeys - Do I wanna know
Reposted fromaletodelio aletodelio viasweetnothingg sweetnothingg
odnowa
Jak mierzyć stratę? Jak liczyć, ważyć, oceniać smutek?
— Diane Setterfield
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl