Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

odnowa
Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. Zanim się zorientowałem, chciałem, aby ta rozmowa trwała przez resztę mojego życia. Mam to przeczucie, że ona może być tą jedyną. Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. Trzeba nad tym popracować. Mówię o tobie, Karen. To jest ta dobra wiadomość. Zła jest taka, że nie wiem, co robić, by z tobą być. To mnie przeraża. Jeśli nie jestem z tobą teraz, to mam przeczucie, że się zagubimy. Ten świat jest wielki, pełen zakrętów i zmian. Ludzie mrugają i wtedy przegapiają tę chwilę, chwilę, która mogła zmienić ich całe życie. Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałabyś marnować na mnie swój czas. Wiem, że cudownie pachniesz. Pachniesz domem.
— Hank Moody, Californication
odnowa

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

odnowa
9889 86f0 500
T. Mafi, Dotyk Julii
Reposted fromMerlinka Merlinka viasweetnothingg sweetnothingg
odnowa
7462 4edb
Reposted frommisza misza viasweetnothingg sweetnothingg
odnowa
5628 1486 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasweetnothingg sweetnothingg
odnowa
Bo nie można przeciągać tych spraw w nieskończoność. W którymś momencie po prostu pociągasz za plaster i boli, ale za chwilę jest już po wszystkim i czujesz ulgę.
— J. Green 'Szukając Alaski'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viasweetnothingg sweetnothingg
odnowa
odnowa
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
6993 9f70 500

bjennymontero:

at Exarcheia

odnowa
Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo viamslexi mslexi
odnowa
Chciałam panu tylko przypomnieć, że świat jest piękny. To jedynie kwestia wyboru, na co kierujemy nasz wzrok.
— Sęp (2012)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viajustmine justmine
odnowa
Brak Ci tylko jednej istoty, a cały świat jest bezludny.
— Alphonse de Lamartine
Reposted from100suns 100suns viajustmine justmine
odnowa
“proszę, pospiesz się, proszę,
nie zatrzymywana
odejdę”
— Halina Poświatowska
Reposted frombeatkazz beatkazz viajustmine justmine
odnowa
Albo żyjesz albo się boisz.
Reposted fromboli boli viajustmine justmine
odnowa
Reposted frompeper peper viajustmine justmine
odnowa
8031 c335
Tea calendar.
Reposted fromelentarie elentarie viajustmine justmine
odnowa
4671 6084 500
Kochałem ją, lecz było za wcześnie, by mówić
Później za późno, tutaj mogę to z siebie wyrzucić
Zły moment i okoliczności wszystkie
Rozstaliśmy się tak jakoś, kurwa, dziwnie
odnowa
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viajustmine justmine
odnowa
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl