Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

odnowa
Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.
— Jakub Żulczyk
odnowa
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viawiks wiks
odnowa

My Mad Fat Diary
Reposted fromzoozia zoozia viawiks wiks
1396 8a6f 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viawiks wiks
odnowa
Nienawidzę tego czasu, teraz widzę jak daleko jestem od ludzi, których tak bardzo chciałbym mieć przy sobie...
— ...
odnowa
8774 c036
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaseeyousoon seeyousoon
0128 0856 500
Reposted frommirosia mirosia viatoniewszystko toniewszystko
0374 95b5
odnowa

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viawiks wiks
5116 dad0
Reposted frombuddhablink buddhablink viawiks wiks
odnowa
Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj. 
odnowa
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
odnowa
4233 6303
Reposted fromDennkost Dennkost viatoniewszystko toniewszystko
odnowa
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough viamslexi mslexi
odnowa
6226 a3da
Reposted fromShini Shini viatoniewszystko toniewszystko
odnowa
Tyle lat czekałem na ciebie (...). Przewaliło się nade mną wiele dni złych i takich sobie. Wspinałem się do góry i spadałem na samo dno. Kochałem i byłem nienawidzony. Ale stale czekałem na ciebie. Wiedziałem, że spotkam wreszcie ciebie, choćby to spotkanie zdarzyło się po końcu świata.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viazapominanie zapominanie
8921 a073 500
odnowa
4554 3bc2 500
Reposted fromazathiana azathiana viazapominanie zapominanie
odnowa
3377 7bb1
Reposted fromvandalize vandalize viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl