Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

odnowa
Znalezione obrazy dla zapytania peaky blinders happy or sadZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders happy or sadZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders i'll break your heartZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders i'll break your heart
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL via100suns 100suns
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viagive--me--love give--me--love
odnowa
nights with nothing but dark in there
— Dermot Kennedy
Reposted frommefir mefir
odnowa
See I can hide all the pain, but what remains is the scars
— Conor Maynard
Reposted frommefir mefir
odnowa

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viablacksadcat blacksadcat
odnowa
7294 07bc
Reposted fromolaosa olaosa viablacksadcat blacksadcat
odnowa
0657 95ae 500
odnowa
Pamiętaj, możesz wszystko
— alone-again.soup.io
Reposted fromalone-again alone-again viaoutoflove outoflove
odnowa
czas przestać czekać na telefon, wiadomość. czas przestać analizować i mieć nadzieję. czas zacząć jeść, skupić się na sprawach codziennych i wrócić do życia.
— "Ten właściwy"
Reposted fromnotenough notenough viagive--me--love give--me--love
8587 c60a
odnowa
4360 fb40 500
Reposted frompollywood pollywood viaiamnotarobot iamnotarobot

April 17 2018

odnowa
Odkąd pamiętam no to dwa demony wciąż mącą mi w głowie
I siedzą na barkach, a ty zdziwiona, że ból mam na twarzy
Gdy we mnie bez przerwy odbywa się walka
— Białas
Reposted frommefir mefir viagive--me--love give--me--love
odnowa
2282 c97e
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek via2708 2708
odnowa

“Myślałem, że jak zostanę sam, to będzie okropne, ale okazało się, że jest jeszcze gorzej, kiedy jestem z ludźmi, którzy sprawiają, że czuję się samotny.”

— Robin Williams
Reposted fromstaystrongangie staystrongangie via2708 2708
odnowa
5484 f2bd 500
odnowa
„Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym”.
— Atticus
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
odnowa
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
Reposted fromnotforgetme notforgetme via2708 2708
odnowa

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam via2708 2708

April 16 2018

odnowa

Reposted fromnebthat nebthat viaapatyczna apatyczna
odnowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl