Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

odnowa
Reposted fromshakeme shakeme viatoniewszystko toniewszystko
0842 68bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatoniewszystko toniewszystko
odnowa
1274 d626 500
Reposted frommsofall msofall viatoniewszystko toniewszystko
odnowa
2731 cc6e
Reposted fromhysterie hysterie viatobecontinued tobecontinued
odnowa
3632 dbce 500
odnowa
odnowa
A może leżę i umieram bo chcę cię usłyszeć?
Ale codzienność to nie pierdolony koncert życzeń
— Co jest ze mną? - Quebonafide
odnowa
Wciąż dręczyła się pytaniem, co nie tak było z jej życiem, że wszystko szło inaczej, niż powinno.
— Andreas Franz, Śmiertelna dawka
odnowa
4900 8c28
no.
Reposted fromdoedeer doedeer viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
odnowa
pewnie teraz słuchasz smutnej piosenki i szukasz cytatów absolutnych. pewnie podpierasz głowę ręką i próbujesz zrozumiec. 
— zupa wie
Reposted frommrozi mrozi viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
odnowa
Każdy ma przynajmniej jeden dobry powód, żeby się zabić.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
odnowa
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
odnowa
Nigdy nie płacz przez kogoś, kto nie zapłacze przez Ciebie.
— Gemma Burges – Miłość i chaos w Nowym Jorku
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaoutoflove outoflove
odnowa
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
odnowa
odnowa
Znów nie odbieram telefonów, chyba z obawy o pytanie co u mnie słychać... przepraszam.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatoniewszystko toniewszystko
odnowa
8828 7c0b
9248 349c
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viatoniewszystko toniewszystko
odnowa
8237 116b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl